Fremtidsrettede løsninger

Vi som elsker å utvikle kompromissløse hus forsøker alltid å strekke oss litt lengre enn det man forventer av oss for å kunne levere de optimale løsningene for boligeierne i dag og et stykke inn i fremtiden. Et Byhus skal ikke bare tilfredsstille de aller siste byggekrav og spesifikasjoner, vi forsøker også å legge inn velutprøvde løsninger som kan tilføre ekstra bokvaliteter for dets eiere.

Denne type løsninger vil variere etter utformingene i det enkelte prosjekt, men grunnleggende er gjerne at de er energi-besparende og miljøvennlige eller gir økt sikkerhet.

Her kan nevnes oppvarming gjennom bergvarme fra eget borehull, skjulte sprinkleranlegg for bolighus (det har visstnok aldri vært en dødsbrann i et sprinklet hus og moderne anlegg ser i tillegg bra ut), tilrettelegging for elbil ladning. Det er lov å stille litt høyere krav til et Byhus.