Bynær beliggenhet

En av fordelene ved å bo nær byen er jo nettopp at du kan sette igjen bilen hjemme og gå, sykle eller ta offentlig kommunikasjon til alt det du må gjøre (slik som jobb, skole barnehage) og alt det du vil gjøre (slik som konserter, kino, restaurantbesøk eller trening).

Et Byhus ligger alltid nær offentlig kommunikasjon (enten det er t-bane, trikk, buss eller tog) slik at du normalt aldri skal kunne bruke mer enn 30 minutter fra du går
ut av døren til du står i sentrum av byen.