Arkitekttegnet skreddersøm

Det er virkelig en forskjell på arkitekttegnede hus. De aller fleste byggmestere bruker en allerede ferdigtegnet boligmodell som tilpasses til en ny tomt. Dette er enkelt og rimelig, men sjelden en god løsning verken
for husets beboere eller dets omgivelser.

I Byhus bygger vi kun nye boliger som er arkitekttegnet spesielt for hver enkelt tomt etter skreddersøm prinsippet, slik at det blir unikt for deg som huseier og for området det bygges i. På denne måten får vi en god tilpasning både mot eksisterende bebyggelse og omgivelser, men først og fremst de aller beste løsningene med hensyn til funksjonell plassering av boligens ulike rom og uteplasser ut i fra tomtens beskaffenhet. Arkitekten er med hele veien gjennom prosjektet slik at vi også kan gjøre personlige tilpasninger av hver enkelt bolig dersom du
er tidlig ute.

Det er vel heller ingen ulempe at de aller fleste av disse husene ser skikkelig bra ut og oppføres under strengt tilsyn av en kvalitets-bevisst arkitekt, som skal sørge for at det ikke slumses med detaljene.